Inschrijven bij huisartsenpraktijk Ulestraten

  Datum inschrijving - DD/MM/JJJJ

  Achternaam en voorletters

  Roepnaam

  Geboortedatum - DD/MM/JJJJ

  Geslacht - Man/Vrouw/Anders

  Straat & Huisnummer

  Postcode-Plaats

  Telefoon

  Mobiele Telefoon

  E-mailadres

  BSN Nummer

  Zorgverzekering bij?

  Polisnummer

  Aanvullende informatie

  Heeft u ooit een allergie gehad voor medicijnen of anders?

  Bent u onder behandeling van een specialist, nu of geweest?

  Bent u bekend met een chronische ziekte waarvoor u medicatie
gebruikt?

  Bent u bekend met Diabetes (Suikerziekte) Indien 'Ja' vermeld dan of u behandeld wordt huisarts of specialist.

  Bent u bekend met Hart- of vaatziekteIndien 'Ja' vermeld dan of u behandeld wordt huisarts of specialist?

  Bent u bekend met Hoge bloeddruk. Indien 'Ja' vermeld dan of u behandeld wordt huisarts of specialist?

  Bent u bekend met Astma of COPD. Indien Ja vermeld dan of u behandeld wordt door huisarts of specialist.

  Rookt u? Zo ja, hoeveel sigaretten per dag.

  Verklaring van inschrijving
:
  Bij dezen verklaar ik mij te hebben ingeschreven als patiënt bij Huisartsenpraktijk Ulestraten.